O día 24 de outubro de 2008 nace en Pontedeume a asociacion Ardóbriga como resultado das inquedanzas dun grupo de persoas conscentes do risco de desaparición dun patrimonio cultural que nos foi legado polas xeracións pasadas e do que a sociedade actual semella non ser quen de transmitir para uso e disfrute das vindeiras.Os membros de Ardóbriga vivimos, traballamos e sentimos no territorio que hóxe ocupan os concellos de Miño e Pontedeume. Estes dous municipios manteñen unha estreita relación topolóxica dende tempos remotos, manifesta no antigo arciprestádego de Pruzos, no espectacular xacemento do castro de Castrelo polo medio do cal atravesa a divisoria entre ámbolos dous concellos e onde se xuntan catro límites parroquiais, ou no extenso eido de influencia do santuario do monte de Breamo, de probables orixes precristiás.Un paseo polo casco vello de Pontedeume pode facer caer na depresión ao espírito máis insensible, o abandono e a ruina están matando un patrimonio histórico e arquitectónico que nos pertence a todos. Unha visita aos nosos xacementos arqueolóxicos, que os hai, deixa ver vertedeiros clandestinos e pistas de motocrós ilegais. Unha ollada ao nomenclator oficial do concello estarrecerá a calquera que coñeza os nomes de lugar do seu contorno.Ante esta situación decidimos organizarmonos como asociación legalmente constituída, sendo os nosos obxectivos a protección do patrimonio cultural en xeral, a salvagarda dos xacementos arqueolóxicos e a conservación do patrimonio toponímico.Ardóbriga nace coa vocación de formar unha masa social de orixe diversa pero con un interés común pola protección, o estudio e a valoración dun patrimonio que por local non é menos da humanidade, que é de todos nós, dos de acó e dos de acolá, dos nosos antepasados e dos nosos fillos, e mesmo dos que non se interesan por el.
domingo, 23 de septiembre de 2012

1912-2012: CEN ANOS DO TORQUES DE CENTROÑA

NESTE MES DE SETEMBRO CÚMPRENSE OS CEN ANOS

Hai agora cen anos que saíu da terra o Torques de Centroña de mans do labrego Juan Leira cando sachaba nas patacas na súa finca chamada Casavella do lugar de Castrelo, moi perto do castro que leva ese mesmo nome. A noticia trascendeu á prensa local nun artigo publicado no semanario eumés Ecos del Eume o día 12 de setembro de 1912, pero xa pasaran alomenos dúas semanas do suceso. Foi nun día indeterminado entre o 8 e o 15 deste mes, aínda que máis probable entre o 12 e o 15, xa que pola proximidade das festas patronais de Pontedeume que rematan o 11, e daquela eran tan populares como agora, non sería doado atopar persoal para ir ás patacas.
En Ardóbriga estamos preparando unhas actividades para conmemorar  este evento. De elas xa temos feito a excursión a Lugo. En canto á marcha sendeirista que pensabamos facer, non se fixo por culpa da desafortunada intromisión da concelleira de Pontedeume Dª Ascensión e da que xa demos conta neste mesmo blog. Do resto das actividades que dicía estaba a organizar o concello e que en realidade tentabamos de organizar nós, veremos cales acadamos de levar adiante. As circunstancias dalgúns dos nosos colaboradores son certamente adversas, pero non duvidedes que algunha delas farémolas, malia que oscuros persoaxes arribistas traten de sacar tallada do traballo alleo.