O día 24 de outubro de 2008 nace en Pontedeume a asociacion Ardóbriga como resultado das inquedanzas dun grupo de persoas conscentes do risco de desaparición dun patrimonio cultural que nos foi legado polas xeracións pasadas e do que a sociedade actual semella non ser quen de transmitir para uso e disfrute das vindeiras.Os membros de Ardóbriga vivimos, traballamos e sentimos no territorio que hóxe ocupan os concellos de Miño e Pontedeume. Estes dous municipios manteñen unha estreita relación topolóxica dende tempos remotos, manifesta no antigo arciprestádego de Pruzos, no espectacular xacemento do castro de Castrelo polo medio do cal atravesa a divisoria entre ámbolos dous concellos e onde se xuntan catro límites parroquiais, ou no extenso eido de influencia do santuario do monte de Breamo, de probables orixes precristiás.Un paseo polo casco vello de Pontedeume pode facer caer na depresión ao espírito máis insensible, o abandono e a ruina están matando un patrimonio histórico e arquitectónico que nos pertence a todos. Unha visita aos nosos xacementos arqueolóxicos, que os hai, deixa ver vertedeiros clandestinos e pistas de motocrós ilegais. Unha ollada ao nomenclator oficial do concello estarrecerá a calquera que coñeza os nomes de lugar do seu contorno.Ante esta situación decidimos organizarmonos como asociación legalmente constituída, sendo os nosos obxectivos a protección do patrimonio cultural en xeral, a salvagarda dos xacementos arqueolóxicos e a conservación do patrimonio toponímico.Ardóbriga nace coa vocación de formar unha masa social de orixe diversa pero con un interés común pola protección, o estudio e a valoración dun patrimonio que por local non é menos da humanidade, que é de todos nós, dos de acó e dos de acolá, dos nosos antepasados e dos nosos fillos, e mesmo dos que non se interesan por el.
domingo, 5 de marzo de 2017

OUTRAS FORMAS TRABALLAR POLO PATRIMONIO

David Martín Freire Lista traballa no Instituto de Xeociencia na facultade de Ciencias Xeolóicas na Universidade Complutense de Madrid e no CSIC. 
Dentro do Instituto e no Departamento de Xeomateriais está realizando unha investigación sobre o deterioro e conservación de materiais xeolóxicos do patrimonio.
Ademáis de diversas publicacións sobre o tema,  adícase a divulgar a súa labor  por medio de minivídeos que pretenden achegarse a todos os públicos, informándonos de forma amena sobre os problemas que sofre o granito, a ubicación de canteiras históricas así como a posta en valor da pedra tradicional.
Aí van algúns exemplos que nos enviou.
https://www.youtube.com/watch?v=AEOTPmU2tnQ&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=7A-IJjAGlKE&t=88s

No hay comentarios:

Publicar un comentario